Samovýroba dřeva - Lesy Soběslav

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Samovýroba dřeva


Základní informace k prodávanému dříví :

Samovýrobou se rozumí  těžba dřeva ponechaného za stanovenou úplatu tomu, kdo dřevo vytěží a odveze. Těžbu si kupující provádí sám na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Samovýroba slouží pro pokrytí osobní spotřeby občanů a jde především o palivové dříevo. Obvykle se jedná o čištění probírkových porostů, obtížně přístupných míst, zpracování těžebních zbytků apod. Cena samovýroby je 30Kč/prm. Tato cena se může zdát nízká, ale je třeba si uvědomit velkou pracnost samovýroby a ztížený přístup do porostů, kde je samovýroba prováděna. Linky v lesních porostech jsou určeny pro traktor a tím je také dána jejich sjízdnost.

      Místo a rozsah samovýroby vždy určuje příslušný pracovník správy lesů. Toho také mohou zájemci o samovýrobu kontaktovat na tel. čísle 776 776 957, případně použít formulář na těchto stránkách v sekci "kontakty". Samovýrobce je poučen o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při zpracování dřeva a dalším postupu.To potvrdí svým podpisem na listu "Zadávání samovýroby". Teprve po té může samovýrobu začít.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky