Lesy Soběslav

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Vítáme Vás na prezentačních stránkách
Správy lesů města Soběslavi

naše společnost spravuje :

Lesy ve vlastnictví města Soběslav, kde zajišťuje:


Pěstební práce:

  • odstraňování klestu

  • příprava půdy

  • zalesňování

  • oplocování kultur

  • ochrana kultur

  • péče o kultury

  • prořezávky

  • probírky


Těžební práce:

  • těžba

  • přibližování a odvoz dřeva


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


Správa lesů města Soběslavi, spol. s.r.o.
U Jatek 850/III
392 01 Soběslav

Email : lesy.sobeslav@tiscali.cz
: 26081237
Telefon
y : 381 521 169, 776 776 952

 
 
Aktuality

PALIVOVÉ DŘEVO v délce 3m
Jde o nejlevnější možnost pořízení palivového dřeva.
Podrobnosti najdete v sekci Prodej palivového dřeva / ceník.

13. srpna 2018
Rozbory vody ze studánek na Svákově ke stažení zde


Upozornění na nebezpečí požáru.
Teplé a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů, zejména v přírodním prostředí lesů.  V lese je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50m od okraje lesa. Požár může způsobit i rozžhavený výfuk automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě. Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár. Oheň se v přírodě snadno vymkne kontrole a může způsobit značné škody i ohrozit zdraví lidí a zvířat.

Vichřice Herwart z 29.10.2017 zasáhla také lesy v okolí města Soběslavi.
Stromy padlé na železniční trať a hlavní silnice odstranily hasiči ještě v noci z neděle na pondělí. Polomy z lesních a dalších přístupových cest odstraňovali pracovníci Správy lesů města Soběslavi v následujících dnech. Bylo třeba zprovoznit cesty ke Svákovu, v oblasti Klenovické pískovny, v okolí Nového rybníka, Libouše, Rybovy Lhoty a Dráchova. Hned následující den po vichřici jsme likvidovali kmeny padlé u dálnice, aby správa dálnice mohla oplocení a svodidla co nejdříve opravit. Ostatní zlámané stromy se budou zpracovávat následně.
Síla větru poškodila nejen smrkové porosty, ale dokázala vyvrátit či zlomit i borovice a listnáče včetně dubů, které jsou jinak větru poměrně odolné. Poškozeny jsou řádově stovky stromů a k pádu stromů může dojít i nyní. Mohou mít utrhané kořeny nebo se opírat o okolní kmeny. Poryv větru nebo déšť pak způsobí jejich pád. Nechceme jít cestou zákazu vstupu do lesů, ale každý návštěvník lesa by měl mít zdravý rozum a zvážit, jakou cestou se v lese vydá. Zvláště, když sebou máme děti, musíme předvídat téměř nepředvídatelné nápady, dívat kolem sebe, a pokud si nejsem zcela jist bezpečným průchodem, zvolit raději jinou trasu.


Rekonstrukce lesní cesty "V Červených" byla dokončena, cesta je už v provozu.15. srpna 2017
Rozbory vody ze studánek na Svákově ke stažení zde

Rekonstrukce lesní cesty "V Červených"

V letošním roce bude provedena rekonstrukce další lesní cesty. Cesta se nachází v lesním komplexu V Červených severně od osady Radimov. Nyní je možné cestu používat jen v případě extrémně suchého počasí nebo v době velkých mrazů. Cílem projektu je rekonstrukce komunikace v délce lesní 689m, zesílení vozovky, doplnění odvodnění a tím zlepšení cesty na kategorii 1L.  Cesta umožní zpřístupnění lesního komplexu V Červených a to jak pro lesní hospodářství, tak i k rekreačnímu využití lesa a v případě potřeby i pro hasiče nebo záchrannou službu.

Akce je podpořena z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.Opatření / podopatření / operace / záměr:, Lesnická infrastruktura - Investice do lesních cest.
Více informací o programu
na https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm.


24. července 2015
Naše žádost o výrobu nové Turistické známky Rozhledna Svákov prošla úspěšně hlasováním a byla vyrobena. Děkujeme všem, kteří se hlasování zúčastnili. Turisté si mohou v Informačním středisku města Soběslavi koupit turistickou známku, vizitku i sběratelskou kartu rozhledny. Je zde také k dispozici pamětní razítko rozhledny.

20. července
Rozbory vody ze studánek na Svákově ke stažení zde

10. července 2015
Studánka opět dává vodu.
Možná jste si všimli, že ze studánky pod Svákovem znovu vytéká voda. Studánka byla vyčištěna, opraveny průsaky a celá několikrát vyčerpána, aby se obnovil její pramen i odstranily případné nečistoty. Byly odebrány vzorky vody a dány na laboratorní rozbor. Jakmile obdržíme výsledky rozborů budou zveřejněny na těchto stránkách i v soběslavské Hlásce. Dle výsledků rozborů vody a trvalosti pramene budeme dále upravovat studánku i její okolí. Upozorňujeme, že pití vody je na vlastní nebezpečí!!! Nemůžeme zcela vyloučit možnou kontaminaci zvenčí! A to i přeštože je nyní voda ze studánky na pohled čistá a chuťově dobrá (opakovaně osobně vyzkoušeno).21. května 2015
Podána žádost o turistickou známku.
Žádost byla projednána na poradě vedení turistických známek,
kde se zhodnotí zda dané místo splňuje podmínky pro výrobu a zda
postoupí do hlasování.
To se povedlo a rozhledna Svákov do hlasování postoupila.  
Kdo máte právo hlasování, podpořte prosím naši rozhlednu na http://www.turisticke-znamky.cz/hlasovani.html?id=11370 .

Oprava cesty
Byla částečně opravena cesta od mostu přes Lužnici k jezu u Špačkova mlýna.
Dále byla upravena část cesty těsně před rozhlednou, aby byla lépe schůdná i za špatného počasí.


8. listopadu 2014

mapa přístupu k rozhledně18. září 2014

Na přání návštěvníků byla na horní vyhlídkové patro rozhledny instalována lavička.

Pamětní razítko rozhledny je k dispozici u paní Kocourkové na MěÚ Soběslav, tel. 381 508 116.


Rozhledna má své stránky i na FACEBOOKu, naleznete je zde
www.facebook.com/rozhlednasvakov

Otevření cesty i pro cyklisty

V pátek 22.8.2014 bude pro cyklisty zkušebně uvolněna i nově opravená cesta od kempu pod Svákovem ke kapličce a dále k nedvědické silnici. Pro pěší je cesta přístupná samozřejmě také. Cesta je po opravě a ještě pracuje. Prosím cyklisty, aby na této cestě nebrzdili smykem. Vzniklá rýha je bránou pro vodní erozi, která cestu dokáže poškodit.

Další možnost přístupu k rozhledně
Na přání některých návštěvníků jsme doplnili možnosti přístupu k rozhledně o krátkou variantu. Je určena pro zdatnější turisty a je na vlastní nebezpečí, stejně jako ostatní trasy. Stezka začíná u kempu pod Svákovem, cca 25m za ukazatelem k rozhledně a stoupá ke starému kamennému altánku. Zde se cesta rozdvojuje a začíná náročnější úsek, když stezka odbočuje vpravo několik metrů prudce do kopce. Dále už vede travnatou pasekou až k rozhledně. Nyní jsme stezku vyřezaly, tak je v terénu dobře znatelná. Jedná se o pěšinu přes paseku a je určena pouze pro pěší! Pro cyklisty je sjezd u altánku velmi nebezpečný a dle lesního zákona i zakázaný. Na kole je mozné v lese jezdit jen po lesních cestách nebo k tomu vyznačených trasách.
Dále byla vyřezána cesta od kamenného altánku ke kapličce a uklizen altánek (6pytlů odpadků).

Upozornění pro návštěvníky lesa
V současné době se zvyšuje počet návštěvníků lesa a tím roste i riziko zranění. Upozorňujeme, že do lesa vstupuje každý na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit, že nebezpečí pádu stromů nebo jejich částí nehrozí jenom za silného větru, ale je reálné kdykoli v ohroženém prostoru stromů. Dalším nebezpečím jsou náhlé změny terénu. Je třeba počítat s tím, že i v zdánlivě rovinatém úseku může být hlubší rokle nebo může končit strmým srázem. Zvláště pro děti je toto nebezpečí vysoké.


Oprava přístřešku pro turisty

Byl opraven turistický přístřešek na Svákovské cestě mezi "pionýrákem" a kapličkou. Ten byl poškozen návštěvníky silnými pouze na těle, kteří vylomili nezamčené dveře, vyvrátili stůl, rozlámali odpadkový koš a ohnuli okap. O nepořádku kolem nemluvě.
Opravu provedla firma Dřevovýroba Václav Vaněk. Tímto jim děkuji.

Odložení otevření cesty
Byla opravena lesní cesta Svákovská vedoucí od "pionýrského tábora" ke kapli na Svákově a dále až k nedvědické silnici. Na opravu cesty jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova - náprava povodňových škod. S otevřením pro všechny návštěvníky lesa včetně cyklistů jsme počítali dne 14.8.2014. Jedná se o sypanou cestu, která musí po opravě cca dva týdny "sednout", nejlépe několikrát zmoknout a zase vyschnout. Zrnitostní frakce v horní vrstvě cesty se tak do sebe zapojí a teprve potom má povrch cesty dostatečnou odolnost. Přestože byla cesta označena zákazem vjezdu a přes cestu nataženy červenobílé pásky někteří cyklisté toto značení nerespektovali. Ti mírně řečeno nešikovní, brzdí pouze zadní brzdou a zadní kolo ve smyku pak povrch cesty poškodí. Vzniklá rýha je pak bránou pro vodní erozi, která cestu dokáže zničit. Cesta musela být znovu urovnána a nyní opět "sedá". Otevření se tudíž odkládá.

Co nového u rozhledny?
V okolí rozhledny byl instalován stůl s lavičkou, odpadkový koš a stojan na kola ve tvaru zábradlí. O ten je možné kola opřít případně i zamknout. Doufáme, že budou dlouho sloužit návštěvníkům lesa a nějaký "silák" je nezničí.
Rozhledna otevřena!
Na rozhledně musí dodavatelská firma provést ještě některé drobné opravy. Ty jsou ale převážně estetického charakteru a nebrání užívání rozhledny.  Počítáme úpravou přístupové cesty u rozhledny a s umístěním lavičky se stolem.
   Rozhledna se nachází v lesním komplexu Svákov. V blízkosti rozhledny končí žlutá turistická značka vedoucí od železniční stanice Soběslav. Část lesní cesty k rozhledně se nyní opravuje, cyklisté po této části jezdit nemohou,kolo je třeba vést, ale pro pěší je bez problémů schůdná.Další možností je přístup ze silnice Soběslav - Nedvědice. Asi 800m před obcí Nedvědice je po pravé straně vjezd do lesa. Zde je možné zaparkovat auto a k rozhledně dojít 1km lesní cestou. Ukazatele jsou již nainstalovány. GPS souřadnice rozhledny jsou 49°15'59.1"N 14°41'40.5"E.  


Na okraji Svákovského hradiště pokračuje stavba turistické rozhledny.
Rozhledna bude stát na okraji Svákovského hradiště, téměř na hraně stráně nad levým břehem řeky Lužnice. Vzdálenost od okraje města bude cca 630 m. Konstrukce rozhledny bude celodřevěná o celkové výšce 13,5 m. Tato výška byla zvolena záměrně. Nechceme vytvořit novou umělou dominantu krajiny, ale stavbu, která nebude při pohledu na Svákov příliš křiklavá a do prostoru Svákova co nejvíce zapadne. Rozhledna bude přístupná celoročně, se zavedením poplatku za vstup nepočítáme.
Stavbu provádí firma Lesostavby Třeboň, a.s. Na několika částech rozhledny byly nalezeny nedostatky, které musel dodavatel opravit, některé části vyrobit nové. Termín předání rozhledny se tak posunul a rozhledna bude předána 31.7.2014.


 Rozhledna
je spolufinancována z rozpočtu EU Programu rozvoje venkova.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky